Proces proizvodnje građevinskih otvora potpuno je kontroliran i u svom krajnjem ishodu nastali proizvod izlazi kao visokovrijedan i estetski zavidan element sa zadovoljenim normama za ugradnju na Vaš objekt. Ujedno elementi imaju osobine koje poštuju danas nezaobilaznu činjenicu, a to je UŠTEDA ENERGIJE, pa kao takvi imaju svojstva niskoenergetskih proizvoda.Ovisno o odabiru serije mijenja se i faktor propusnosti energije.

Inovativni SCHÜCO PVC sustavi

Rastući troškovi energije, ograničeni prirodni resursi te poboljšanje zaštite okoliša i planetarne klime pred sve nas postavljaju uvijek nove zahtjeve. Zato koncept Energy² – ušteda energije i dobivanje energije spada u središnje zadaće projektiranja i opremanja novih objekata. Ovaj je koncept ideja vodilja za cjelokupno pročelje objekta i predstavlja sinonim za nove energetske koncepte koji su ciljano usmjereni, učinkoviti i integrirani u arhitekturu modernog doba. U današnje vrijeme doista vrijedi načelo da se mora iskoristiti energetski potencijal objekta, to sve nam omogoćava tehnika, funkcija i oblik najmodernije tehno logije SCHÜCO PVC sustava uz maksimalnu sigurnost, učinkovitu amortizaciju pročelja objekata i izvrsni dizajn. Porast broja stanovnika u svijetu uz istodobni porast stupnja svjetskog standarda vode do snažnog porasta potrošnje primarne energije koja se dobiva iz ograničenih prirodnih resursa. Ovo zahtjeva promjenu u načinu razmišljanja i koncipiranje novih strategija.

 

Zadatak je jasan: pažljivo postupanje s energetskim resursima i novi oblici dobivanja energije središnje su zadaće i naše ali i budućih generacija. Glavni ciljevi su ušteda energije i istodobno dobivanje energije. Ove smo smjernice za ljušturu objekta i njene komponente imenovali Energy². Ovaj koncept ne obuhvaća samo energetske vidike, već i moderni dizajn, sistemski isprobanu automatizaciju i sigurnosnu tehniku ljušture objekta.

 

Sustav SCHÜCO CORONA TopAluSCHÜCO i poduzeće ALUKÖNIGSTAHL već danas daju ogroman doprinos zaštiti naše klime – i to, primjerice, inovativnim sustavima za PVC prozore koji učinkovito povećavaju toplinsku izolaciju, inovativnim fasadama te solarnom tehnologijom. Iskorištavanje ljušture objekta nije važno samo s vidika smanjenja troškova energije, već se njome istodobno povećava i vrijednost same energetski optimizirane zgrade, kao i važnost nekih nema terijalnih faktora, kao što su primjerice kvaliteta življenja i stanovanja. Ovi su vidici od bitne važnosti kod novogradnji, a sve češće i kod sanacija i cjelovitih adaptacija.
Štednja energije + Dobivanje energijeUpravo ovdje Energy² svojim PVC sustavima postiže visok stupanj učinkovitosti budući se građevinska supstancija koja ima toplinski izolirane građevinske elemente uz napr. istodobno solarno tehničko iskorištavanje energije čak višekratno poboljšava. Ljuštura objekta kao presjecište između vanjštine i unutrašnjosti objekta, obavlja brojne funkcije koji doprinose optimalnim uvjetima života, rada ili proizvodnje. K tomu spadaju još i sigurnosni zahtjevi i potrebe za automatizacijom funkcija objekta, kako bi se uštedom energije smanjili i režijski troškovi objekta tijekom njegova cijelog životnog vijeka. Tako je koncept Energy² i na području SCHÜCO PVC sustava nerazdruživo povezan s inovacijama na područjima automatizacije, sigurnosti i dizajna.