Schüco prozori AWS − nova generacija prozora

Nova generacija prozora SCHÜCO AWS (Aluminium Window System) udružuje arhitekturna i oblikovna rješenja s funkcionalnim prednostima konstrukcije. Visoka toplinska izolacija i niske građevne
dubine profila arhitektima i projektantima fasada pružaju opsežan prostor za oblikovanje. Mala širina vidljivog dijela profila omogućuje veći udio staklene površine što konstrukciji daje
filigranski izgled.
Ergonomski oblikovane ručice i kvake izrađene su iz velike palete okova za koje je SCHÜCO 2006. godine primio iFAward industrijskog foruma u Hannoveru. Neprimjetno montiranim okovima može se upravljati ručno ili automatski putem prekidača ili centralnog upravljanja objektom. Na taj su način tehnički i optički postavljena sjecišta između prozora, vrata i fasada. Zahvaljujući manjem broju sastavnih dijelova koji su uzajamno usklađeni u cjelinu za arhitekte i projektante fasada znatno se smanjila složenost prozorskih konstrukcija. SCHÜCO AWS prozori mogu se izvesti do protuprovalnog razreda WK 3 (prema standardu DIN EN 1627) i sukladno propisima koji se odnose na starije osobe i osobe s ograničenom mogućnošću kretanja prema standardu DIN
18024 oz. 18025
 

Energetska kriza kao prilika

Dugo su ekološka i energetska rješenja u arhitekturi imala podređenu ulogu. Danas, situacija se drastično promijenila. S porastom cijena energije i pomanjkanjem fosilnih goriva energetski
učinkovito projektiranje objekata postalo je sve važnije. Naposljetku, upravo je energetska bilanca objekta presudna za određivanje njegovih troškova poslovanja, a samim time i gospodarstvenosti svakog objekta. Stoga je energetska kriza i motor i prilika za gospodarski rast.

Schüco prozor AWS 70

Schüco prozor AWS 70

Schüco prozor AWS 75 SI

Schüco prozor AWS 75 SI

Schüco prozor AWS 75 SI plus

Schüco prozor AWS 75 SI plus

 

 

 

 

 

 

 

 

Energija

Porastom značaja energetskog pitanja i uvođenjem energetske iskaznice, slika objekata će se prilično promijeniti. Mnogo odličnih arhitektonskih primjera današnjice dokaz su da klimatska zaštita ne smanjuju samo troškove energije i poslovanja objekata, već se također može na odgovarajući način i oblikovno izraziti. Prozorski profili i sustavi za zaštitu od sunca kao filigranski građevni elementi uključuju se u transparentnu arhitekturu ili se svjesno koriste kao sredstvo oblikovanja.

Sigurnost

Osim svoje prvotne funkcije – zaštite od hladnoće ili topline – objekti imaju također i zaštitnu funkciju koja nadilazi samu zaštitu građevnih elemenata. Objekti svojim stanarima prije svega moraju pružiti sigurnost i zaštitu. Pritom nije riječ samo o realnim opasnostima, već i o osjećaju ugroženosti. Arhitektura se pritom nalazi u suprotnosti s takvom namjenom. Kod sigurnosnih potreba postavlja se također zahtjev za transparentnošću. Kako kod ljudi ne bi nastajali osjećaji tjeskobe i strepnje, elementi sigurnosti se u objekt trebaju nezamjetno integrirati, kao što je slučaj biometričkih kontrola pristupa kod »nevidljivo« integriranih RWA uređaja.

Automatizacija

Automatizacija objekata nudi nam nove, neslućene mogućnosti. Već duže vrijeme ne ograničava se samo na klimatske uređaje, tehnike grijanja i opskrbe vodom. Pomoću digitalne tehnike upravljanja moguće su individualne prilagodbe zaštite od sunca, upravljanja svjetlom i klimom. To ne omogućuje samo optimalnu zaštitu od vanjskih vremenskih utjecaja, već također i optimalnu i ugodnu klimu unutar prostora. Pouzdanost, sigurnost i funkcionalnost tehnike unutar objekta treba se osigurati i kod većih opterećenja.

Dizajn

Dizajn predstavlja daleko više od same veza između oblika i stila: dobar dizajn je složeni postupak koji treba obuhvaćati različite, a vrlo često i proturječne zahtjeve – ergonomija, oblik, površinska obrada, trajnost, funkcionalnost, ekologija, udobnost. Svođenje na bitno u ovom slučaju ne znači manje, već više: veću usredotočenost na funkciju i oblikovnu dovršenost; veću usredotočenost na tehniku i jačanje komunikacije između arhitekata i projektanata.