Štednja energije + Dobivanje energije = Energy²

Inovativni SCHÜCO PVC sustavi
Rastući troškovi energije, ograničeni prirodni resursi te poboljšanje zaštite okoliša i planetarne klime pred sve nas postavljaju uvijek nove zahtjeve. Zato koncept Energy² – ušteda energije i
dobivanje energije spada u središnje zadaće projektiranja i opremanja novih objekata. Ovaj je koncept ideja vodilja za cjelokupno pročelje objekta i predstavlja sinonim za nove energetske koncepte koji su ciljano usmjereni, učinkoviti i integrirani u arhitekturu modernog doba. U današnje vrijeme doista vrijedi načelo da se mora iskoristiti energetski potencijal objekta, to sve nam omogoćava tehnika, funkcija i oblik najmodernije tehnologije SCHÜCO PVC sustava uz maksimalnu sigurnost, učinkovitu amortizaciju pročelja objekata i izvrsni dizajn. Porast broja stanovnika u svijetu uz istodobni porast stupnja svjetskog standarda vode do snažnog porasta potrošnje primarne energije koja se dobiva iz ograničenih prirodnih resursa. Ovo zahtjeva promjenu u načinu razmišljanja i koncipiranje novih strategija.

Zadatak je jasan: pažljivo postupanje s energetskim resursima i novi oblici dobivanja energije središnje su zadaće i naše ali i budućih generacija. Glavni ciljevi su ušteda energije i istodobno dobivanje energije. Ove smo smjernice za ljušturu objekta i njene komponente imenovali Energy². Ovaj koncept ne obuhvaća samo energetske vidike, već i moderni dizajn, sistemski isprobanu
automatizaciju i sigurnosnu tehniku ljušture objekta.

SCHÜCO i poduzeće ALUKÖNIGSTAHL već danas daju ogroman doprinos zaštiti naše klime – i to, primjerice, inovativnim sustavima za PVC prozore koji učinkovito povećavaju toplinsku izolaciju, inovativnim fasadama te solarnom tehnologijom. Iskorištavanje ljušture objekta nije važno samo s vidika smanjenja troškova energije, već se njome istodobno povećava i vrijednost sa me energetski optimizirane zgrade, kao i važnost nekih nema terijalnih faktora, kao što su primjerice kvaliteta življenja i stanovanja. Ovi su vidici od bitne važnosti kod novogradnji, a sve češće i kod sanacija i cjelovitih adaptacija. Upravo ov dje Energy² svojim PVC sustavima postiže visok stupanj učinkovitosti budući se građevinska supstancija koja ima to p linski izolirane građevinske elemente uz napr. istodobno solarno tehničko iskorištavanje energije čak višekratno poboljšava. Ljuštura objekta kao presjecište između vanjštine i unutrašnjosti objekta, obavlja brojne funkcije koji doprinose
optimalnim uvjetima života, rada ili proizvodnje. K tomu spadaju još i sigurnosni zahtjevi i potrebe za automatizacijom funkcija objekta, kako bi se uštedom energije smanjili i režijski troškovi objekta tijekom njegova cijelog životnog vijeka. Tako je koncept Energy² i na području SCHÜCO PVC sustava nerazdruživo povezan s inovacijama na područjima automatizacije, sigurnosti i dizajna.

Komentiraj